TWOJA NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Magazyny energii

Pozwalają na gromadzenie wytworzonej energii i korzystanie z niej w momencie, kiedy panele nie działają.

Baterie składają się z modułu sterowania zasilaniem oraz modułów rozszerzeń baterii. Mogą magazynować i uwalniać energię elektryczną w oparciu o wymagania systemu zarządzania falownikiem. Porty wejściowe i wyjściowe baterii to porty wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC).

● Ładowanie akumulatora: Moduł sterowania mocą podłącza się do zacisków akumulatora (BAT+ i BAT–) falownika. Pod kontrolą falownika moduł sterowania mocą ładuje akumulatory i magazynuje nadmiar energii PV w akumulatorach.

● Rozładowanie baterii: Gdy energia PV jest niewystarczająca do zasilania obciążeń, system steruje bateriami, aby zasilić obciążenia. Energia baterii jest wyprowadzana do obciążeń przez falownik.

Pojemność baterii

Bateria obsługuje zwiększanie mocy i pojemności. Można połączyć równolegle dwa moduły sterowania zasilaniem. Jeden moduł sterowania zasilaniem obsługuje maksymalnie trzy akumulatorowe moduły rozszerzeń.

Dzięki budowie modułowej i możliwości łączenia modułów rozwiązania z oferty Cardinall pozwalają na uzyskanie pojemności od 5 kWh do 30 kWh. Inwestycję można rozpocząć od najmniejszego modułu i rozbudowywać instalację w miarę potrzeb.

Powierzchnia instalacji

Powierzchnia potrzebna do instalacji magazynu energii jest niewielka i w minimalnej opcji 5 kWh wynosi 67 cm szerokości, 15 cm głębokości i 65 cm wysokości a w przypadku maksymalnie rozbudowanego modułu do 15 kWh jego wysokość wzrasta do 137 cm. W przypadku instalacji dwóch modułów mnożymy to razy 2.

Nie trzeba obawiać się o brak miejsca na magazyn energii ponieważ tak niewielkie rozmiary możemy zmieścić gdziekolwiek.

Nie bądź zależny od warunków rynku – stwórz własne warunki niezależności

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Kontakt

ul. Sułkowicka 2/4 lok. 40
00-746 Warszawa
tel.: +48 883 335 217
email: kontakt@cardinall.pl

Cardinall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-746), przy ulicy Sułkowicka 2/4 lok.40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001065456, NIP: 5214041826, kapitał zakładowy 100.000 PLN