TWOJA NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Polityka prywatności

1. Administratorem strony internetowej i właścicielem brandu jest Cardinall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-746), przy ulicy Sułkowicka 2/4 lok.40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001065456, NIP: 5214041826, kapitał zakładowy 100.000 PLN, www.cardinall.pl, e-mail: kontakt@cardinall.pl, tel nr 883 335 217 dalej zwana „Cardinall”.

2. W przypadku korzystania ze strony internetowej Cardinall mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników, w tym ich dane osobowe i inne dane poufne.

3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się do newslettera) ale także pozyskiwane z wykorzystaniem plików cookies w funkcjonalności strony.

4. W ramach działalności witryny Cardinall wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych z których korzystają użytkownicy.

5. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookie”. Jeśli pliki „cookie” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej Cardinall.

6. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji ustawionych przez użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryn internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować strony internetowe, dostosowując ją do jego potrzeb i własnych preferencji;
– dostosowania reklam wyświetlanych do jego preferencji ustawionych przez użytkownika urządzenia;
– tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej.

8. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

9. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez samego użytkownika.

10. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na swoim urządzeniu.

11. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

12. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

13. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Cardinall protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer strony Cardinall.

14. Cardinal korzysta także z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies stosowanych przez tych dostawców.

15. Cardinall wykorzystuje w swojej witrynie internetowej narzędzia dostarczane przez Google.

16. Polityka prywatności Google jest dostępna pod linkiem udostępnionym przez tego dostawcę:
https://policies.google.com/privacy

17. Cardinall korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Meta oraz LinkedIn.

18. Polityka prywatności Meta jest dostępna pod linkiem udostępnionym przez tego dostawcę:
https://www.facebook.com/privacy/policy/

19. Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod linkiem udostępnionym przez tego dostawcę:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

20. Cardinall jest też administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej pod adresem www.cardinall.pl

21. Z Cardinall można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt taki jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@cardinall.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem CARDINALL Sp. z o.o. ul. Sułkowicka 2/4 lok. 40, 00-746 Warszawa.

22. Cardinall za pośrednictwem swojej witryny internetowej może przetwarzać dane osobowe następujących w celach:
a) skontaktowanie się z użytkownikiem w odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w witrynie pod adresem www.cardinall.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
b) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Cardinall – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) prowadzenia statystyk i analiz zachowań użytkowników na stronie internetowej Cardinall – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

23. Cardinall może udostępnić dane osobowe swoim kontrahentom:
– dostawcom usług technicznych i informatycznych, które umożliwiają zarządzanie systemami IT Cardinall, w tym podmiotom obsługującym takie systemy lub narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług telefonicznych, internetowych, firmom kurierskim i poczcie)
– dostawcom usług prawnych i księgowo-podatkowych wspierających Cardinall
– naszym partnerom i dostawcom, w zakresie umożliwiającym weryfikację i rozliczenia czynności faktycznych wykonanych na ich zlecenie
– innym podmiotom i organom, którym Cardinall jest zobowiązana lub upoważniony udostępnić dane osobowe użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

24. Odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Cardinall, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe.

25. Cardinall nie będzie przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, Microsoft, Meta, LinkedIn przy czym transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w takim przypadku na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

26. Dane osobowe przetwarzane przez Cardinall w celu:
– kontaktu z użytkownikiem przetwarzane są przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Cardinall – będą przechowywane do momentu:
– zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Cardinall wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub
– cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
– dla innych celów – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

27. Użytkownik może zwrócić się do Cardinall w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Cardinall uznał, że może przetwarzać jego dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

28. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.cardinall.pl jest dobrowolne., jednakże nie podanie tych danych będzie uniemożliwiać skontaktowanie się z użytkownikiem lub uniemożliwi przesyłanie mu ofert handlowych.

29. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, co jednak nie będzie wywoływać dla Państwa żadnych skutków prawnych.

30. Każdy użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Cardinall ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej użytkownik powinien zwrócić się ze stosownym żądaniem do Cardinall korzystając z email: kontakt@cardinall.pl

31. Każdy użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Cardinall ma prawo do wniesienia skargi do organu powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Cardinall wskazuje adres pod którym takie skargi powinny być kierowane:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Kontakt

ul. Sułkowicka 2/4 lok. 40
00-746 Warszawa
tel.: +48 883 335 217
email: kontakt@cardinall.pl

Cardinall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-746), przy ulicy Sułkowicka 2/4 lok.40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001065456, NIP: 5214041826, kapitał zakładowy 100.000 PLN