SPRZEDAŻ ENERGII

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Energia elektryczna jest przedmiotem handlu na konkurencyjnym rynku energii. Przechodzi pełen cykl rynkowy zaczynając od procesu produkcji przez wytwórcę (elektrownia, elektrociepłownia, OZE), zakup przez pośrednika (Spółkę obrotu) a kończąc na sprzedaży do klientów indywidualnych, firm i instytucji. Na początkowym etapie energia jest transportowana bezpośrednio sieciami przesyłowymi z elektrowni do tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ) a następnie sieciami dystrybucyjnymi bezpośrednio do klientów końcowych.

Klienci końcowi są podzieleni na dwie grupy. Gospodarstwa domowe (klienci indywidualni) kupujące energię na cele komunalno-bytowe oraz pozostali klienci biznesowi (firmy, instytucje, gospodarstwa rolne), którzy kupują energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

CARDINALL w jednym miejscu integruje najlepsze rozwiązania pozwalające na obniżenie rachunków za energię dla biznesu w taryfach B i C.

Oferta CARDINALL na energię elektryczną nawet w podstawowej wersji bez zastosowania paneli fotowoltaicznych (PV) pozwala na duże oszczędności dla klientów biznesowych jednak przy połączeniu oferty na zakup energii elektrycznej z instalacją PV (istniejącą lub nowozbudowaną) i bilansowaniem uzyskaliśmy dla biznesu wielokrotnie wyższy poziom tych oszczędności.

Nie bądź zależny od warunków rynku – stwórz własne warunki niezależności

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Kontakt

ul. Sułkowicka 2/4 lok. 40
00-746 Warszawa
tel.: +48 883 335 217
email: kontakt@cardinall.pl

Cardinall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-746), przy ulicy Sułkowicka 2/4 lok.40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001065456, NIP: 5214041826, kapitał zakładowy 100.000 PLN